by

‘’Estudante Nain 34 iha Eskola Sekundaria Henricus Leven Kumpri nafatin Regras Ne,ebe maka Fo Sai Husi Ministerio Da Saude’’

Manufahi RKM News==== Estudante Nain 34 iha Eskola Sekundaria Henricus Leven Kumpri nafatin Regras Ne,ebe maka Fo Sai Husi Ministerio Da Saude Asunto Nee Hato,o Husi Direcora Da Eskola Henrikus Leven Tersa feira semana  nee (15-03)’

Tuir directora Da Eskola Henricus Leven hanesan mos Madre Congrejasaun imitasaun De Jesus (CIZ) Esperansa cor tereal Saramentu iha intervista hateten Husi eskola Henrikus Leven Nafatin Kumpri Estadu emergencia No kumpri nafatin Regras husi WHO Liu husi ministerio Da Saude Fo sai Ona ,katak directora.

Nia hatutan tamba ne,e Estudante sira oras nee dadaun halao Aprendisagen iha Aula Lao Normal tamba iha estudante 34 Ne,e Ami fahe ba Sala Rua.

Entertantu Estudnate Nain 34 Nee kompostu husi mane 11 feto 23.(RKM)

Comment