by

PROFESORES 22 HANORIN IHA ESKOLA ESTV KOVEM

  1. Manufahi RKM News_______ Profesores 22 Maske Hasoru Dezafius Ba Sira Moris maibe  Prontu Hodi Sira Nia Matenek Ba Estudante.Kuarta ohin 9/6/21

Adjuntu Diretor da Eskola ESTV COVEM Aleixo Guteres informa professores nain 22 prontu produs estudante sira sai kulidade ba futru liu husi sira nia  matenek maske sira hasoru dezafius.

tamba escola privadu professores sira ne’e mesak voluntariu deit maibe sira prontu nafatin hodi hanorin estudante sira to’o sira hetan apoiu husi estadu.

Entertantu eskola ESTV COVEM total profesores hamuk nain 22 kompostu husi mane 7 feto 15.

Comment